בית בתל אביב: אלומיניום מסדרת קליל 4300 דלתות וקבועים
אדריכלות: דליה אל-ים