סלון: מערכת הזזה מסדרת קליל 2200 4 כנפיים ברוחב 850 ס"מ ובגובה 300 ס"מ
מערכת נוספת של 3 כנפיים ברוחב 550 ס"מ ובגובה 300 ס"מ          אדריכלות: ארנון ניר   פיקוח: אורי ניר