צלון חיצוני, עיגון על ידי מיתרים- מראה חוץ
אדריכלות: ארנון ניר  פיקוח: אורי ניר