בית בשרון: מבט כללי
אדריכלות: יולי וולמן  פיקוח: אייל אורן