בית בשרון: מבט כללי 
אדריכלות: יולי וולמן  פיקוח: אייל אורן