מראה מטבח: מערכת מסדרות קליל 9000 לכיס וקליל 2200 בצד שמאל
 אדריכלות: יולי וולמן   פיקוח: אייל אורן