בית בשרון: מערכת מסדרת קליל 2200
אדריכלות: יולי וולמן  פיקוח: אייל אורן