מערכת מסדרת קליל 4300 דלתות בשילוב קבועים 
אדריכלות: דליה אל-ים