מערכת מדגם קליל 9200 בשילוב תריס חשמלי + ארגז עץ
אדריכלות: ארנון ניר  פיקוח: אביב כפיף