מראה פנורמי של מערכת  מסדרת קליל 2200
אדריכלות: ארנון ניר  פיקוח: אביב כפיף