תל אביב. ציילון פנימי (בתוך הזכוכית) חשמלי 
אדריכלות: ארנון ניר    פיקוח: אורי ניר