מערכת מסדרת קליל 2200  בבית בתל אביב 2014 
אדריכלות: ארנון ניר   פיקוח : אורי ניר