מראה חדר שינה: 3 כנפיים הזזה בסדרת קליל 2200
אדריכלות: ארנון ניר  פיקוח: אורי ניר