הרצליה פיתוח
 אדריכלות: יולי וולמן פיקוח : אייל אורן