הרצליה פיתוח
אדריכלות : יולי וולמן  פיקוח : אייל אורן