הרצליה פיתוח  אדריכלות : יולי וולמן  פיקוח : אייל אורן