מערכת צלון חשמלי באורך כולל של כ 11 מטר ובגובה של כ 3.4 מטר
אדריכלות: ארנון ניר   פיקוח: אורי ניר