בית פרטי בתל אביב 2014 צלון פינתי
אדריכלות: ארנון ניר    פיקוח: אורי ניר