מערכת צלונים חשמליים חיצוניים בתל אביב
אדריכלות: ארנון ניר    פיקוח: אביב כפיף