מערכת צלונים חיצוניים
אדריכלות: ארנון ניר    פיקוח: אביב כפיף