מראה צלונים חשמליים במבט חוץ - ארגזי הצלונים שקועים 
אדריכלות: ארנון ניר   פיקוח: אביב כפיף