צלון חיצוני במידות 550 ס"מ רוחב  ו 320 ס"מ גובה על מיתרים וביחידה אחת 
 גוון צלון ראל 9006