בית יצחק: מבט מהבריכה לפתחי יציאה סלון ומטבח
אדריכלות: אורלי שרם