בית יצחק-סלון, פתחי השרות לתריסים ורשתות חשמליות מוסתרים 
אדריכלות: אורלי שרם