מתוך המפעל: תריס גלילה עץ BIRKEMEYER גרמניה: חתך שלב עץ