בית בתל אביב 2014 מערכת מסדרת קליל 2200
אדריכלות: ארנון ניר   פיקוח: אורי ניר