מערכת קבועים ודלתות מסדרת קליל 4300
אדריכלות: דליה אל-ים