בית בתל אביב 2014 ציילונים
אדריכלות: ארנון ניר   פיקוח: אורי ניר